Thiết bị mạng HP

Thiết bị mạng HP

Mã sản phẩm: HP device
Mua hàng
Mô tả

Cung cấp các loại thiết bị mạng của HP, ví dụ:

 

NO MÃ SP ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT BẢO HÀNH
HP 1410 SWITCH SERIES
1 J9661A HP 1410-8 Switch
8 RJ-45 autosensing 10/100 ports 
lifetime
2 J9662A HP 1410-16 Switch (Rackmount Kit)
16 RJ-45 autosensing 10/100 ports 
lifetime
3 J9663A HP 1410-24 Switch (Rackmount Kit)
24 RJ-45 autosensing 10/100 ports 
lifetime
4 JD986B HP 1410-24-R Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX) Duplex: half or full
lifetime
5 J9559A HP 1410-8G Desktop Switch
8 autosensing 10/100/1000 ports 
lifetime
6 J9560A HP 1410-16G Switch (Rackmount Kit)
16 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
lifetime
7 JG708A HP 1410-24G-R Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
lifetime
HP 1420 SWITCH SERIES ( NEW )
8 JH016A HP 1420-16G Switch
16 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
Life Time
9 JH017A HP 1420-24G-2SFP Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports / 2SFP
Life Time
10 JH018A HP 1420-24G-2SFP+ 10G Uplink Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
2 fixed 1000/10000 SFP+ ports
Life Time
11 JH019A HP 1420-24G-PoE+ (124W) Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
This product provides PoE or PoE+ power across 12 of 24 ports, with a total power budget of 124W.
Life Time
HP 1620 SWITCH SERIES ( NEW )
12 JG912A HP 1620-8G Switch
8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
lifetime
13 JG913A HP 1620-24G Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
lifetime
14 JG914A HP 1620-48G Switch
48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
lifetime
HP 1810 SWITCH SERIES 
15 J9800A HP 1810-8 Switch
7 RJ-45 autosensing 10/100 ports + 1 RJ45 10/100/1000 ports
lifetime
16 J9802A HP 1810-8G Switch
8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
lifetime
17 J9801A HP 1810-24 v2 Switch
22 RJ-45 autosensing 10/100 ports + 2 10/100/1000 port / 2 SFP
lifetime
18 J9803A HP 1810-24G Switch
22 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 2 dual-personality ports 
lifetime
19 J9660A HP 1810-48G Switch
48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP
lifetime
HP 1820 SWITCH SERIES ( NEW )
20 J9979A HP 1820-8G Switch
8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
lifetime
21 J9980A HP 1820-24G Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports Share 2 SFP Slot
lifetime
22 J9981A HP 1820-48G Switch
48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports Share 4 SFP Slot
lifetime
23 J9982A HP 1820-8G-PoE+ (65W) Switch
4 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 4 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
lifetime
24 J9983A HP 1820-24G-PoE+ (185W) Switch
12 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 12 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports Share 2 SFP Slot
lifetime
25 J9984A HP 1820-48G-PoE+ (370W) Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports Share 4 SFP Slot
lifetime
HP 1910 SWITCH SERIES
26 JG538A HP 1910-24 Switch
24 RJ45 Autosensing 10/100 port, 2 SFP dual-personality 1000 Mbps port
lifetime
27 JG540A HP 1910-48 Switch
48 RJ45 Autosensing 10/100 port, 2 SFP dual-personality 1000 Mbps port
lifetime
28 JE005A HP 1910-16G Switch
Supports a maximum of 16 autosensing 10/100/1000 ports plus 4 1000BASE-X SFP ports, or a combination
lifetime
29 JE009A HP 1910-48G Switch
48 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports + 4 SFP 1000 Mbps ports
lifetime
30 JG539A HP 1910-24-PoE+ ( 180W ) Switch
24 RJ-45 auto-negotiating 10/100 ports + 2 SFP
lifetime
HP 1920 SWITCH SERIES ( NEW )
31 JG920A HP 1920-8G Switch.
8 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports + 2 SFP 1000 Mbps ports
lifetime
32 JG921A HP 1920-8G-PoE+ (65W) Switch
8 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 PoE+ ports + 2 SFP 1000 Mbps ports
lifetime
33 JG922A HP 1920-8G-PoE+ (180W) Switch
8 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 PoE+ ports + 2 SFP 1000 Mbps ports
lifetime
34 JG923A HP 1920-16G Switch
16 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports + 4 SFP 1000 Mbps ports
lifetime
35 JG924A HP 1920-24G Switch
24 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports + 4 SFP 1000 Mbps ports.
lifetime
36 JG925A HP 1920-24G-PoE+ (180W) Switch
24 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 PoE+ ports + 4 SFP 1000 Mbps ports
lifetime
37 JG926A HP 1920-24G-PoE+ (370W) Switch
24 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 PoE+ ports + 4 SFP 1000 Mbps ports
lifetime
38 JG927A HP 1920-48G Switch
48 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports + 4 SFP 1000 Mbps ports
lifetime
HP 1950 SWITCH SERIES ( NEW )
39 JG960A HP 1950-24G-2SFP+-2XGT Switch
24 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports With  2 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports / 2 RJ-45 1/10GBASE-T port
lifetime
40 JG961A HP 1950-48G-2SFP+-2XGT Switch
48 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports With  2 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports / 2 RJ-45 1/10GBASE-T port
lifetime
41 JG962A HP 1950-24G-2SFP+-2XGT-PoE+(370W) Switch
24 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports PoE + With  2 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports / 2 RJ-45 1/10GBASE-T port
lifetime
42 JG963A HP 1950-48G-2SFP+-2XGT-PoE+(370W) Switch
48 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports PoE +  With  2 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports / 2 RJ-45 1/10GBASE-T port
lifetime
HP 2530 SWITCH SERIES
43 J9783A HP 2530-8 Switch
8 RJ-45 autosensing 10/100 ports . 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000 or SFP slot
lifetime
44 J9780A HP 2530-8-PoE+ Switch
8 RJ-45 autosensing 10/100 PoE ports . 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000 or SFP slot
lifetime
45 J9777A HP 2530-8G Switch
8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports . 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000 or SFP slot
lifetime
46 J9774A HP 2530-8G-PoE+ Switch
8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE ports . 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000 or SFP slot
lifetime
47 J9782A HP 2530-24 Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100 ports  . 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000 or SFP slot
lifetime
48 J9779A HP 2530-24-PoE+ Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports . 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000 or SFP slot
lifetime
49 J9776A HP 2530-24G Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports  . 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000 or SFP slot
lifetime
50 J9773A HP 2530-24G-PoE Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE ports  . 2 dual-personality ports; RJ-45 10/100/1000 or SFP slot
lifetime
51 J9781A HP 2530-48 Switch
48 RJ-45 autosensing 10/100 ports .2 fixed Gigabit Ethernet SFP ports (Min 0 // Max 2 SFP)
lifetime
52 J9778A HP 2530-48-PoE+ Switch
48 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports . 2 fixed Gigabit Ethernet SFP ports (Min 0 // Max 2 SFP)
lifetime
53 J9775A HP 2530-48G Switch
48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports. 2 fixed Gigabit Ethernet SFP ports (Min 0 // Max 4 SFP)
lifetime
54 J9772A HP 2530-48G-PoE+ Switch
48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports. 4 fixed Gigabit Ethernet SFP ports (Min 0 // Max 4 SFP)
lifetime
HP 2920 SWITCH SERIES
55 J9726A HP 2920-24G Switch
20 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 RJ-45 dual-personality 10/100/1000 ports
lifetime
56 J9728A HP 2920-48G Switch
44 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 RJ-45 dual-personality 10/100/1000 ports
lifetime
57 J9727A HP 2920-24G-POE+ Switch
20 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 4 RJ-45 dual-personality 10/100/1000 PoE+ ports
PoE Power 370 W
lifetime
58 J9729A HP 2920-48G-POE+ Switch
44 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 4 RJ-45 dual-personality 10/100/1000 PoE+ ports
PoE power 370 W
lifetime
59 J9836A HP 2920-48G-POE+ 740W Switch
44 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 4 RJ-45 dual-personality 10/100/1000 PoE+ ports.
PoE Power 740 W
lifetime
HP 5130 SWITCH SERIES
60 JG932A HP 5130-24G-4SFP+ EI Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports
lifetime
61 JG933A HP 5130-24G-SFP-4SFP+ EI Switch
16 SFP 100/1000 Mbps ports + 8 SFP dual-personality ports; 100/1000BaseX or 100/1000BASET RJ-45 Combo Ports .  4 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports
lifetime
62 JG934A HP 5130-48G-4SFP+ EI Switch
48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports
lifetime
63 JG936A HP 5130-24G-PoE+-4SFP+ (370W) EI Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports
PoE Power : 370 W PoE+
lifetime
64 JG937A HP 5130-48G-PoE+-4SFP+ (370W) EI Switch
48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP+ fixed 1000/10000 SFP+ ports
PoE Power :  370 W PoE+
lifetime
HP 5500 SWITCH SERIES
65 JD377A HP 5500-24G EI Switch with 2 Interface Slots
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 dual-personality ports; auto-sensing 10/100/1000Base-T or SFP
lifetime
66 JD375A HP 5500-48G EI Switch with 2 Interface Slots
48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 dual-personality ports; auto-sensing 10/100/1000Base-T or SFP
lifetime
67 JD374A HP 5500-24G-SFP EI Switch with 2 Interface Slots
24 fixed Gigabit Ethernet SFP ports + 8 dual-personality ports; auto-sensing 10/100/1000Base-T or SFP + 2 port expansion module slots
lifetime
68 JG240A HP 5500-48G-PoE+ EI Switch with 2 Interface Slots
48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 4 dual-personality ports; auto-sensing 10/100/1000Base-T or SFP + 2 port expansion module slots
lifetime
69 JG241A HP 5500-24G-PoE+ EI Switch with 2 Interface Slots
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 4 dual-personality ports; auto-sensing 10/100/1000Base-T or SFP + 2 port expansion module slots
lifetime
70 JG311A HP 5500-24G-4SFP HI Switch with 2 interface Slots
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 fixed Gigabit Ethernet SFP ports + 2 SFP+ 10GbE ports
lifetime
71 JG543A HP 5500-24G-SFP HI Switch with 2 Interface Slots
24 fixed Gigabit Ethernet SFP ports + 4 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 2 SFP+ 10GbE ports
lifetime

 

 

Part number

 

 

Description

J4858C

 

 

1000BSX MINI-GBIC (SFP)

J8169A

 

 

610 External Power Supply

J8707A

 

 

Switch zl 4-Port 10-GbE X2 Module

J9099B

 

 

100-BX-D SFP-LC TRANSCEIVER

J9151A

 

 

PROCURVE LR 10GBE SFP+ XCVR

J9152A

 

 

10-GbE SFP+ LR TRANSCEIVER  (220m)

J9176A

 

 

8200ZL Premium License

J9474A

 

 

8200ZL Premium License

JD194B

 

 

384 GBPS Fabric A7500 Module

Đánh giá (0)

Viết đánh giáLưu ý: không hỗ trợ HTML!

Xấu            Tốt

Sản phẩm liên quan

Hỗ Trợ 24/7:

Hỗ trợ kỹ thuật: 028.7108.6835

Hợp tác thương mại: 028.7300.6835

Các vấn đề khác: 1800.6835

Địa Chỉ

 • CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH HÀ
  Địa chỉ 1: 193 Nguyễn Duy Dương, Phường 04, Quận 10, Tp.HCM.
  Địa chỉ 2: C3/T13 Phạm Hùng, P. Bình Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM.
  Điện Thoại: (84.28) 7300 6835 - Fax: (84.28) 37 580 579
  Điện thoại miễn cước dành riêng cho khách hàng: (84) 1800 6835
  Hotline hỗ trợ kỹ thuật 24/7: (84.28) 7108 6835
  Email: info@CongNgheMinhHa.vn
Công Nghệ Minh Hà © 2017. Thiết kế website bởi Cao Tốc